Rezultati akcije „Papir nije smeće 2017./2018.“

Najuspješnije škole :

  1. OŠ Donji Kraljevec sa 65,19 kg papira po učeniku
  2. OŠ Domašinec sa 51,43 kg papira po učeniku
  3. OŠ Donja Dubrava sa 47,21 kg papira po učeniku

Najuspješniji vrtići :

  1. Dječji vrtić „Pčelice“ Ivanovec sa 282,73 kg papira po polazniku
  2. Dječji vrtić „Stonoga“ N. selo Rok sa 263,33 kg papira po polazniku
  3. Dječji vrtić „Klinčec“ Donji Vidovec sa 169,57 kg papira po polazniku

Još jednom zahvaljujemo svim učesnicima na uključenju u akciju. Na taj način educiramo naše najmlađe o važnosti zaštite okoliša i odgajamo ekološki osviještene osobe.

Direktor:

Biserka Andrašević, oec.

Papir nije smeće 2017-2018