Aluminij

Aluminij je laki metal, poslije kisika i silicija, najrašireniji element u zemljnoj kori. Mekan i kovak, ali se može učvrstiti ako se napravi legura sa malom količinom drugih metala.

Aluminij i njegove legure sve se više upotrebljavaju tamo gdje do izražaja trebaju doći njihova dobra mehanička, kemijska i električna svojstva, mala specifična težina i lijep izgled: u gradnji aviona, vozila, strojeva, građevinarstvu i prehrambenoj industriji.

Potražite aluminij u svojoj okolini, stare TV antene, možda staro poduđe ili neupotrebljivi dio Vašeg atomobila, konzerve u kojima je upakirana polugotova ili gotova hrana izrađene su od aluminija.

Molimo Vas, ne bacajte sve u smeće ili, još gore, u prirodni okoliš, jer i to je novac.