ISO 9001 i 14001

Certifikati ISO 9001 i ISO 14001, izdani od nezavisne certifikacijske ustanove, pokazuju da su naš sustav upravljanja kvalitetom, odgovornost uprave, upravljanje sredstvima i proizvodnjom u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama, te da se sustav upravljanja okolišem temelji na normama o poštivanju propisa, trajnim poboljšanjima i sprečavanju zagađivanja okoliša