Papir

Papir je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje itd. Proizvodi se uglavnom od drveta ili celuloze. Papir kao podloga za pisanje pojavio se u Kini oko 105. godine, dugo čuvan kao tajna, a do tad se pisalo na svili.

U Europi papir se počinje proizvoditi puno kasnije, a posebni je poticaj dao Gutemberg tiskarskim izumom. Sirovina su najprije lan, konoplja i stare krpe, a kasnije, u masovnoj proizvodnji, bijeljena celuloza iz drveta.
Svako stablo, prekrasne šume pune biljnog i životinjskog svijeta, uzvratit će Vam svojom ljepotom, jer za svaku tonu papira potrebno je posjeći 20 mladih stabala. Sakupljanjem starog papira uštede su višestruke: potrebno je 30 do 55 % manje energije za recilkiranje starog papira u novi, manje su emisije štetnih tvari u zrak, ne zagađuje se okoliš, smanjuje se količina otpada na deponiji, a svaka kutijica bilo od lijekova, paste za zube, keksa ili pak kutija od namještaja ili kućanskog aparata, te do novina, časopisa, knjiga, bilježnica, predstavljaju korisnu sirovinu za izradu novog papira. Za sve dopremljene količine otpadnog papira na naše skladište odmah isplaćujemo odgovarajuću naknadu.

  • Papir
  • Papir
  • Papir
  • Papir
  • Papir
  • Papir