Papir

Papir je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje itd. Proizvodi se uglavnom od drveta ili celuloze. Papir kao podloga za pisanje pojavio se u Kini oko 105. godine, dugo čuvan kao tajna, a do tad se pisalo na svili.

U Europi papir se počinje proizvoditi puno kasnije, a posebni je poticaj dao Gutemberg tiskarskim izumom. Sirovina su najprije lan, konoplja i stare krpe, a kasnije, u masovnoj proizvodnji, bijeljena celuloza iz drveta.
Svako stablo, prekrasne šume pune biljnog i životinjskog svijeta, uzvratit će Vam svojom ljepotom, jer za svaku tonu papira potrebno je posjeći 20 mladih stabala. Sakupljanjem starog papira uštede su višestruke: potrebno je 30 do 55 % manje energije za recilkiranje starog papira u novi, manje su emisije štetnih tvari u zrak, ne zagađuje se okoliš, smanjuje se količina otpada na deponiji, a svaka kutijica bilo od lijekova, paste za zube, keksa ili pak kutija od namještaja ili kućanskog aparata, te do novina, časopisa, knjiga, bilježnica, predstavljaju korisnu sirovinu za izradu novog papira.