rukovodilac računovodstva

Tel:  040/390-525

E-mail: ivanka.meglic@unimer.hr