UNIMER

Skraćeni naziv: Unimer d.o.o.
Puni naziv tvrtke: Unimer d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište Rudolfa Steinera 3, 40000 Čakovec
Primarna djelatnost: Promet i prerada sekundarnih sirovina
Telefon +385 (0)40 390 500
Trgovački sud: Trgovački sud u Varaždinu. eu 29.03.2017.
MBS: 070003142
Glavna knjiga: Tt-14/3277-2
Uprava: Branko Gregur
Internet: https://www.unimer.hr
Email: unimer@unimer.hr
MB: 03108759
OIB: 49573363630
IBAN: HPB: HR 17 2390 0011 1013 3960 2
PBZ: HR 82 2340 0091 1160 0907 0
Temeljni kapital: 8.880.000,00 kuna u cijelosti uplaćen.
Tvrtka osnovana: 1949.g.
Broj zaposlenih: 53