Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

              Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je sastavni dio politike Unimer-a d.o.o. Čakovec čiji je osnovni element kontinuirano poboljšanje kvalitete i odnosa prema okolišu u vršenju djelatnosti prometa i prerade sekundarnih sirovina. Iz tih razloga opredijelili smo se za primjenu međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te provodimo slijedeću politiku kvalitete i okoliša:

  • Prvi poslovni prioritet je kvaliteta i pouzdanost svih naših aktivnosti i postupanja sa sekundarnim sirovinama uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca i drugih zainteresiranih strana. Jedna od temeljnih postavki poslovnog upravljanja organizacije je sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš.
  • Osiguranje i stalno unapređenje upravljanja kvalitetom i okolišem, je zadatak i odgovornost rukovoditelja i svih zaposlenih Unimera d.o.o.
  • Sagledavanje i procjenjivanje rizika u poslovnim procesima i nastojanje da se kroz njihovo rješavanje prepoznaju prilike za daljnje iskorake i poboljšanja
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa s dobavljačima u cilju garantirane kvalitete isporučenih sirovina i poticanje na poboljšanje njihovog odnosa prema okolišu.
  • Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem održavamo na nivou koji stvara sve preduvjete za kvalitetno i sigurno postupanje s otpadom, te poduzimamo sve mjere za sprečavanje izvanrednih situacija koje bi imale negativnog utjecaja na okoliš.
  • U obavljanju svoje djelatnosti organizacija osigurava stalnu usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na upravljanje okolišem i druga područja poslovnog upravljanja.
  • Osuvremenjivanje, modernizacija i unapređenje poslovnih procesa s ciljem razvoja „Unimer“-a i održavanja i unapređenja zadovoljstva vlasnika, zaposlenika i zainteresiranih strana.
  • Podizanje svijesti svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu, o potrebi i obvezi čuvanja okoliša, te svijest o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.
  • Sustavno procjenjivati i analizirati opasnosti i rizike vezano uz zdravlje i sigurnost djelatnika, te poduzimati sve potrebne mjere za što bržu i bolju prilagodbu ovisno o novonastaloj situaciji kako bi se zaštitili zaposlenici.
  • Sve odluke koje se donose u Unimeru d.o.o. su na temelju činjenica proizašlih na osnovu logičke analize podataka i informacija o kvaliteti i rezultatima upravljanja okolišem.

 

Čakovec: 20.08.2023.                                                                                          DIREKTOR

                                                                                                                                      Branko Gregur